+86 21 60517372

3D Công nghệ in ấn được sử dụng trong quân sự Máy bay

Thời gian: 2018-12-14

Nhiều hơn 20 năm trước, 3công nghệ in D được sinh ra tại MIT. Với sự phát triển liên tục của công nghệ kỹ thuật số, 3D công nghệ in đã được sử dụng rộng rãi. Năm nay, thế hệ thứ nhất nặng máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc, được phóng thành công trong năm nay, được sử dụng trong quá trình phát triển. Công nghệ.